• სატვირთო – საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესი
  • დეკლარაციის მოდულთან მუშაობის ინსტრუქცია
  • აღრიცხვის მოწმობის შევსების წესი
  • აღრიცხვის მოდულთან მუშაობის ინსტრუქცია
  • სატვირთო – საბაჟო დეკლარაციაზე C ნომრის მინიჭების ინსტრუქცია
  • საინსტალაციო პაკეტი